Category Archives: aktiivope08

Ülesanne: akronüüm

Kokkuvõte soojendusülesandest kursuse teisel kontaktpäeval: tuli leida mnemooniline võte järjestuse Kilo-Mega-Giga-Tera-Peta-Eksa meeldejätmiseks. Rühma poolt pakutud lahenduseks oli lause: Kui Ma Google´is Terve Päeva Ekslesin (seda võiks laulda viisil “Sääl kus Läänemere lained randuvad…”)