Ülesanne: infootsing

Teine ülesanne meie kursuse viimasel kontaktpäeval: leida sobiv (ja odava eelarvega) konverentsivõimalus oma õnnestunud aktiivõppe-eksperimendi tutvustamiseks laiemale (haridus)üldsusele. Oluline on seejuures panna kirja enda info-otsingu strateegia ja varieerida seda strateegiat.

Ülesanne: akronüüm

Kokkuvõte soojendusülesandest kursuse teisel kontaktpäeval: tuli leida mnemooniline võte järjestuse Kilo-Mega-Giga-Tera-Peta-Eksa meeldejätmiseks. Rühma poolt pakutud lahenduseks oli lause: Kui Ma Google´is Terve Päeva Ekslesin (seda võiks laulda viisil “Sääl kus Läänemere lained randuvad…”)

Aktiivõppe kiirkursuse materjalid

Täiskasvanud õppija nädala raames toimus 13.-17.oktoobril minikursus “Aktiivõppe meetodid e-kursusel”. Selle minikursuse nelja mooduli materjalid on veebis kättesaadavad ja neist võib teil abi olla oma informaatikatunni kavandamisel:
Kuus mõttemütsi (Mart Laanpere)
Juhtumi analüüs (Lehti Pilt)
Mängud (Anne Villems ja Leen Rahnu)
Akadeemiline vaidlus (Triin Marandi)

Vt. lisa E-õppe päeva 2008 kohta: http://www.e-uni.ee/e-oppija/

Kursus algab uuesti

Otsustasin võtta 2008 sügissemestri kursuse “Aktiivõpe informaatikatunnis” tarvis taaskasutusse võtta mullu sama nimega kursusel kasutatud ajaveebi. Loodan, et see ei aja kedagi segadusse ja kursusel osalejad saavad varasematest postitustest ja kommentaaridest tuge oma õpingutele.

Otsad kokku

Ma panen igaks juhuks veel siia oma ajaveebi ka kirja omapoolsed ootused teile seoses kursuse lõpetamisega:
1) esmalt pidite te iseenda jaoks paika panema, mida nimelt te tahate sellel kursusel õppida aktiivõppe rakendamisest informaatikatunnis – kas vabas vormis või ka struktureeritumalt (isiklike õpieesmärkidena, oodatud õpitulemustena)
2) seejärel pidite kasutusel võtma isikliku ajaveebi, mida kasutate kursuse jooksul (ja loodetavasti ka edaspidi) oma personaalse õpikeskkonnana
3) paaristööna pidite ettevalmistama, läbi viima ja videole/fotodele salvestama ühe sellise informaatikatunni, mis on üles ehitatud aktiivõppe metoodikale (nii nagu teie sellest aru saate). Video oli soovitatav üles laadida youtube.com portaali ja tähistada võtmesõnaga aktiiv6pe07 (sama võtmesõnaga tuli tähistada ka kursusega seonduvad sissekanded teie ajaveebis)
4) oma ajaveebi kasutades pidite reflekteerima oma aktiivõppe rakendamise kogemustest – mis õnnestus, mis mitte, mida sellest õppisite (eriti aktiivõppe kohta) ja mida selles tunnis õppisid teie õpilased. Oleks väga kena kui selle refleksiooni puhul kasutaksite ka internetis leiduvaid allikaid aktiivõppe kohta ning vastavat terminoloogiat (nt. Kolb’i kogemusliku õppe nelja tsüklit vms).
5) lisaks ootasin ma, et külastaksite kaastudengite ajaveebe, vaataksite läbi nende tunnivideod ning kommenteeriksite neid oma kogemuse ja lugemuse põhjalt.
6) viimased kolm sissekannet teie ajaveebi, mida ma teilt ootaksin, on:
– minireferaat või -essee aktiivõppe metoodikast (toetudes allikatele ja ka teie oma kogemusele)
– tagasivaade käesolevale kursusele (mida õppisite ja kas mingil muul moel oleks kursus tulemuslikum olnud jne); ootaksin ka teie ettepanekuid, kuidas seda kursust tulevkus paremaks teha
– teie isiklik pöördumine neile tudengeile, kes tuleval aastal seda sama kursust alustades sama nõutud on kui teie ise me esimesel kokkusaamisel: mida soovitate, mida mitte

Need kolm viimast sissekannet teie personaalses blogis võiksid olla ühendatud käesoleva sissekandega minu ajaveebis, kasutades TrackBack funktsiooni – uurige ise välja, kuidas see töötab.

Hajutatud õpikeskkond

Leppisime kokku, et kasutame iga blogisissekande juures ja ka fotode-videode üleslaadimisel kõik sama võtmesõna (kategooriat): aktiiv6pe07

http://flickr.com – fotod
http://youtube.com või http://video.google.com- videod
http://del.icio.us – lingid (ühine järjehoidjate kogu)
http://technorati.com – kogub kõik aktiiv6pe07 asjad kokku
http://netvibes.com – RSS agregaator, isiklik koondleht

Jääsulatusmängud

Ettepanekud tutvumis- ja rühmatöö käivitamise mängudeks:

 • Nimekett
  Nimi ja liigutus/amet
  Mida võtad reisile kaasa
  Kolm asja, mis mind iseloomustavad
  Lõngakera (nimi, huvi)
  Ha-Haa, plaks-plaks
  Suhkrutükist jänkuhambad
  Rühmad tähtkujude järgi
  Taust+ootused (naabrilt)
  Mulle meeldivad…
  Istekoha vahetus
  Rühmad: kaardid (versioon: häälega)
  Temperamenditüübid