Tag Archives: Türi

Digipöörde koolikülastused: Türi PK 22.sept

Türi on üks kahest Samsungi Digipöörde pilootkoolist, kuhu otsustasin sõita oma autoga – kella 16-ks pidin jõudma tagasi ülikooli. Kodunt Türile sõiduks kulus aega minutipealt 1 t 36 min nagu Google Maps oli ennustanud. No kust see Google seda teab? Ühtegi viita Türi linna peatänavalt põhikooli suunas teed juhatamas ei näinud, aga Google Maps aitas mind kohale.
Nõuka-aegse tüüp-projektiga maja nägi üsna kulunud välja – aga lubatud uude majja kolimise eel polegi mõistlik vana maja kõpitsemisse liigselt investeerida. Türi koolireform on mulle algusest peale arusaamatuks jäänud, kahest toimivast 1-12 klassidega koolist tehti alarahvastatud “puhas” gümnaasium ja õmblustest rebenev põhikool ilma mingi lootuse või taotluseta riigigümnaasiumi rajada. Aga eks see kuulub vist kohaliku poliitika veidruste juurde ja ma ma ise olen neid mänge Kuusalu vallavolikogu kolmes koosseisus osaledes ka lähedalt näinud.
Saabusin kooli teisel vahetunnil, koridorid kajasid õpilaste elrõõmsast melust. Haridustehnoloog Laine leidsin õpetajate toast, mille kõrvalruumis on temal ja IT-spetsialisti Janekil jagatud kabinet – strateegiliselt suurepärases kohas.
Esimese tunni veetsin direktori Ervin Jürisooga, kellel käimas alles esimene töökuu Türi Põhikoolis. Samas on tegu kogenud haridusjuhiga: ta on olnud koolijuhiks Suure-Jaani Gümnaasiumis ja Albu koolis, viimased viis aastat töötanud haridusnõunikuna Harku vallas. Direktor tunnistas kohe, et ega ta ise pole ise eriline arvutihuviline, aga peab digipööret oluliseks ja toetab igati. Kui võtsin jutuks Samsungi Digipööre projekti jaoks kriitilise wifi-võrgu kaasjastamise, siis pidas koolijuht võimalikuks wifisse investeerida veel tänavu – väga positiivne! Koolil olevat perspektiiv maja kapitaalremondiks ja sellega seoses kaasaegse IT-taristu väljaehitamiseks. Samas pole veel olemas konkreetset poliitilist otsust vallavolikogus, millisesse majja ja millal hakatakse uut Türi Põhikooli ehitama. Direktor Ervin oli juba esimese kuuga saanud põhjaliku ettekujutuse TPK õpetajaskonnast, mida iseloomustab ka teistele Eesti koolidele iseloomulik pilt õpetajate vanuselise, soolise ja algatuvõime osas. Matemaatika ja keeleõpetajad töötavad ülekoormusega, mõneski teises aines ei saa õpetaja normkoormust kätte.

Järgmiseks vestluseks tuli direktori kabinetti IT-spetsialist Janek, kes on TPK-s töötanud 3 aastat poole kohaga. Lisaks vastutab ta ka valla raamatukogude, Retla PK ja Laupa PK aruvtite eest, kuid veedab siiski suurema osa nädalast Türi PK-s. Janekil oli just valmis saamas uus MS Windowsi rendileping, mis sööb senisest suurema osa kooli IT-eelarvest (sama mure nagu Kongutaski). Pooled kooli arvutitöökohtadest on Windowsi terminalid, aga plaanis 100% PC-de peale üle minna. Digipöörde kontekstis ei ole see küll kõige olulisem investeering, aga ei saa ju suurelt osalt õpetajatelt ära võtta seda ainsat IT-töövahendit, mida nad üldse on valmis/harjunud täna kasutama.  Õpetajatest kolmandikul on sülearvutid, pea kõik need pärinevad Tiigrihüppe hankest 2007 a., Vaid üksikud õpetajad on aegalseks jäänud sülearvutitest tüdinenud ja toovad isikliku laptopi kooli kaasa. TPK-s on katsetamiseks ostetud paar Android tahvelarvutit, aga õpilastega proovimiseks oleks ikka klassikpmplekti jagu neid vaja. Interneti välisühendus on Elioni pakutav 20 Mb, 7 Wifi purki ei kata traadita võrguga tervet koolimaja ja klassitäie nutiseadmete võrkumineku puhul ei pruugi need eelmise põlvkonna kodukasutaja jaoks loodud võrguseadmed toime tulla.

Vahetunnil proovin suhelda õpetajate tuppa kogunenud pedagoogidega, kelle seas pole ühtegi Digipöörde-meeskonnast tuttavat nägu. Mind huvitabki just digi-tiimist väljapoole jäänud õpside arusaam asjast. Põhitakistuseks digipöörde teel olevalt õpetajate arvates ajapuudus ja vahendite nappus. Peetakse oluliseks, et riiklikul tasandil pakutaks koolidele ühtsed digivahendid ja e-õpikud. Kui tuleb juttu digiõppevara loomise usaldamisest õpilaste hooleks, on osa õpetajatest teravalt selle vastu, sest õpilased polevat selleks suutelised. Tundub, et mitte kõik TPK õpetajad ei suhtu digipöördesse nii positiivselt kui Laine ümber koondunud meeskonnaliikmed.

Pärast tunnikella liigun edasi õppealajuhataja Ülle kabinetti. Ta on enne õppealajuhataja postile asumist olnud aastaid samas koolis huvijuht ja klassiõpetaja, kõige rohkem meeldis talle algklassilastega töötamine digivahenditega. Ta küll enam tunde ei anna ise, aga andis idee lisaks tavalistele ainenädalatele veel ka Diginädala korraldamiseks tänavu 13-16.okt. Et Digipööre laieneks väljapoole projektis osalevat 6-liikmelist meeskonda, korraldab ta 30.okt väljasõit kogu kollektiivile Samsungi Akadeemiasse Mektorys. Kavandamisel on ka külalskäik Põltsamaale, Digipöörde partnerkooli. Vestluse käigus sünnib Üllel mitu uut ideed, neist kõige rohkem tundub talle meeldivat loovtööde teostamine ja esitlemine digivahenditega, mis kindlasti juba sel õppeaastal ette võetakse. Ülle räägib pisut ka IT-rakendustest kooli juhtimise ja halduse poolel: õpetajate töökavad laekuvad oma serverile, kasutusel on Google digikalender. Laine viib läbi õpetajate sisekoolitust digivahendite ja metoodika kohta. Paljudes klassides on aktiivselt kasutusel klassiblogid (vt http://www.tyripk.ee/index.php/ajaveeb).

9.klassi emakeele tund (õp. Aili), teemal “Minu veebivahendid ja äpid”
Aili kannab Digipöörde särki, hiljem näen seda särki ka teiste tiimiliikmete seljas ja teeme isegi ühispildi direktori kabinetis.
Õpilased tulevad klassi ette ja räägivad äppidest, mida nad kasutavad:
– Youtube, tekib IPR diskussioon
– Messenger
– Shazam
– 9GAG
– SportsDirect
– Twitter: tüdruk jälgib üle 2000 konto

Päeva lõpuks osalen Digipöörde meeskonna koosolekul direktori kabinetis

TPK digipöörde materjalid leiab siit: http://tpkdigipoore.weebly.com
IMG_3313 IMG_3314